This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suunnittelu

IlmiöX suunnittelu

Yllä oleva aineisto https://docs.google.com/presentation/d/1n-X_gCG8U7c2BOvNadzv1KPRAtpMQM2zGQVonE7Nj-s/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Liikkeellelähtö

Apukysymyksiä suunnitteluun

Asettakaa oman koulun osalta järjestys suunnittelutyölle: mitä suunnittelette ensimmäisenä, mitä myöhemmin

•Aikuisten välisen työskentelyn organisointi
•Aikuisten ja oppilaiden välisen työskentelyn organisointi
•Oppilaiden keskinäisen työn organisointi
 
•Ilmiötyöskentelyn prosessin vaiheet (ennen, aikana, jälkeen)
•OPS-kytkentä (oppimisen tavoitteet, laaja-alaiset osaamiset), arviointi ja palaute
•Ketkä, miten, mitä, missä vaiheessa (kohde, roolit, vastuut, menetelmät)
•Arjen realiteetit
•Esteet ja hidasteet näkyviksi, miten niiden kanssa eletään
•Tukirakenteet oppilaille
•Toiminnan kehykset, ohjeet, työvälineet (konkreettiset, digitaaliset, käsitteelliset), aikataulutus
•Kommunikointi eri osapuolille
•Miten kerrotaan muille opettajille, miten oppilaille, vanhemmille, tiedotusvälineille, sidosryhmille
•Prosessin dokumentointi, matkakertomuksen tuottaminen
 

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.