This is a free Purot.net wiki

Changes


Show: |   
06.04.2016
  Aineistoja ja lähteitä edited anonymous 06.04.2016 11:10
  Suunnittelu edited anonymous 06.04.2016 10:45
  Ilmiöasenne edited anonymous 06.04.2016 10:44
  Ilmiöasenne edited anonymous 06.04.2016 10:43
  Ilmiöasenne edited anonymous 06.04.2016 10:43
  Etusivu edited anonymous 06.04.2016 10:42
  Etusivu edited anonymous 06.04.2016 10:40
04.04.2016
  Suunnittelu edited arongas 04.04.2016 13:22
  Miksi Ilmiö X? edited arongas 04.04.2016 13:22
  Suunnittelu edited arongas 04.04.2016 13:22
  Suunnittelu edited arongas 04.04.2016 13:20
  Suunnittelu added arongas 04.04.2016 13:19
  Miksi Ilmiö X? edited anonymous 04.04.2016 12:20
  Miksi Ilmiö X? edited anonymous 04.04.2016 12:18
  Ilmiöasenne Tutkivan oppimisen menetelmässä voidaan sopia DL, johon asti ryhmät saavat kommentoida ja kysyä lisätietoja. Voivat työstää ryhmän sisäisesti syventäv (more...) Meri-Metka 04.04.2016 11:14
  Ilmiöasenne Rossi muistutti että tiimityötaidot myös yksi tärkeä laaja-alaisen osaamisen metataidoista. Tiimityö on yhdessä tehtävää työtä, ei useita yksittäisiä (more...) Meri-Metka 04.04.2016 11:09
  Ilmiöasenne Miten käsitellään erityyppisiä oppijoita ilmiöopetuksessa? Nopeat suorittajat eivät saisi jäädä lopun aikaa ulkopuolisiksi vaan olla silloinkin osana (more...) Meri-Metka 04.04.2016 11:02
  Ilmiöasenne Inkluusioluokassa on huomattu, että ilmiöopetusprojekteissa erityisoppilaat pääsevät omien vahvuuksiensa kautta tasavertaisesti mukaan opetukseen. Mit (more...) Meri-Metka 04.04.2016 10:23
  Ilmiöasenne Tässä IlmiöX-työskentelyssä luodaan geneerisiä toimintamalleja, jotka toimivat kaikilla luokka-asteilla ja aineyhdistelmissä. Näiden pohjalta luodaan (more...) Meri-Metka 04.04.2016 10:15
  Ilmiöasenne Tärkeää on molemminpuolinen kunnioitus, puhalletaan yhteen hiileen. Päämääränä on saada tasa-arvoista, oppilaslähtöistä opetusta kouluihin. Kesäniemi (more...) Meri-Metka 04.04.2016 10:03
  Ilmiöasenne edited arongas 04.04.2016 10:03
  Ilmiöasenne Alkukeskustelussa käytiin koulujen kesken pöydissä pohdintaa ilmiöpohjaisen oppimisen vaatimuksista ja resurssitarpeista. Miten eroaa aiemmista ilmiöi (more...) Meri-Metka 04.04.2016 09:37
  Ilmiöasenne edited arongas 04.04.2016 08:47
  Ilmiöasenne edited arongas 04.04.2016 08:44
  Ilmiöasenne added anonymous 04.04.2016 08:34
  Etusivu edited anonymous 04.04.2016 07:33
01.04.2016
  Aineistoja ja lähteitä edited arongas 01.04.2016 15:56
  Aineistoja ja lähteitä edited arongas 01.04.2016 13:25
  Aineistoja ja lähteitä edited arongas 01.04.2016 11:18
  Aineistoja ja lähteitä edited arongas 01.04.2016 11:06

Discuss & brainstorm